Zohľadňujeme individuálne potreby klienta, rozsah a formu spolupráce.

Jednoduché účtovníctvo


Minimálna paušálna odmena za vedenie jednoduchého účtovníctva


50 €


Podvojné účtovníctvo

Minimálna paušálna odmena za vedenia podvojného účtovníctva

200 €


Spracovanie miezd


12 €


V prípade záujmu o vypracovanie individuálnej cenovej ponuky nás prosím kontaktujte.